Kontynuacja prac dociepleniowych

Korzystając z dodatniej temperatury przed południem w ciągu ostatnich kilku dni, prace dociepleniowe ściany północnej budynku są kontynuowane. Stan zaawansowania wynosi około 90%. Szacujemy że cała inwestycja zostanie zakończona do końca marca 2011 r.