Strona wschodnia i zachodnia docieplona, strona południowa - prace wstrzymane

Prace związane z dociepleniem wschodniej i zachodniej strony budynku zostały zakończone. Stan zaawansowania prac dla całego budynku to 65%.Prace związane z dociepleniem strony wschodniej i zachodniej budynku zostały zakończone. Strona południowa - zostanie docieplona w roku przyszłym.

Rozpoczęte fragmenty ściany południowej zostaną zakończone/zabezpieczone jak tylko temperatura podniesie się do około 0 stopni Celsjusza.

Stan zaawansowania prac dla całego budynku to około 65%. Zgodnie z ustaleniami rozpoczęły się prace związane z wymianą drzwi do piwnic i drzwi wejściowych do klatek schodowych. Dodatkowo zostaną przeprowadzone prace związane z odświeżeniem klatek schodowych.