Strona północna budynku docieplona

Prace związane z dociepleniem północnej strony budynku zostały zakończone. Stan zaawansowania prac dla całego budynku to 37%. Jeżeli pogoda się pogorszy to prace na stronie południowej zostaną wstrzymane, ale w zamian rozpoczną się roboty związane z wymianą drzwi do piwnic oraz drzwi wejściowych do klatek schodowych.